SEA.IQ asigură sortarea de top

Întotdeauna în avangarda inovației, introducem o nouă soluție de sortare optică folosind un sistem de viziune multispectrală combinat, care vă permite să identificați ordinea corectă a elementelor în timpul producției, cu cea mai bună definiție.

Depozitarea sigură previne pierderile

Unitest 5G este un sistem complet automat de monitorizare a temperaturii în cereale și alte culturi sau în așchii de lemn. Sistemul poate fi utilizat în toate tipurile de instalații de depozitare a cerealelor și poate fi instalat atât în instalații noi, cât și în cele existente.